Η καλλιέργεια των δέντρων γίνεται μηχανικά, χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών φαρμάκων ή άλλων επικίνδυνων χημικών σκευασμάτων, σεβόμενοι το υψηλής ποιότητας προϊόν μας και το περιβάλλον.

   Μία καλλιεργητική περίοδος περιλαμβάνει χρονικά τις εξής εργασίες:

  • Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο: κλάδεμα
  • Μάιος: χλωρό κλάδεμα (ξεβλάστισμα)
  • Ιούνιος: ερινεασμός για γονιμοποίηση των σύκων
  • Ιούλιο έως Νοέμβριο: συγκομιδή

          Ενδιάμεσα 3-4 φορές το χρόνο κοπή χόρτων και φρεζάρισμα.