Η διαλογή και συσκευασία των σύκων γίνεται από έμπειρο προσωπικό στο συσκευαστήριο της εταιρίας μας. Είναι επίπονη και πραγματοποιείται με τα χέρια και όχι με μηχανικά μέσα, για την καλύτερη προστασία του προϊόντος.

   Τα σύκα τοποθετούνται σε χάρτινες συσκευασίες διαστάσεων 20Χ30Χ6.5 cm, εντός θηκών των 9,10,12,14,16 και 18 τεμαχίων.